Gananayakaya ganadaivataya

 Gananayakaya ganadaivataya

ganadaksaya dhimahi
quality sariraya quality Mandithaya
gunesaya dhimahi
gunaditaya gunadhisaya
quality pravistaya dhimahi
ekadantaya vakratundaya
Gauri tanayaya Dhīmahi
gajesanaya balacandraya
Sri Ganeshaya Dhīmahi

ekadantaya vakratundaya
Gauri tanayaya Dhīmahi
gajesanaya balacandraya
Sri Ganeshaya Dhīmahi

ganacaturaya ganapranaya
ganantaratmane
ganaucukaya
ganamattaya ganau joys manase
guru pujitaya, Guru daivataya
guru kulatvayine
Guru Vikramaya, Guyya Pravaraya
Guruve Guna Guruve Guru
Daitya Kalakshetre
Guru Dharma Sada Radhyaya
Guru Putra Paritratre
Guru Pakanda Kanda Kaya
Stripe alcoholic
notch tatvaya
notch kotraya Dhīmahi
also gulphaya
hour Matthew
gojaya traditional dheemahi
gunaditaya gunadhisaya
quality pravistaya dhimahi
ekadantaya vakratundaya
Gauri tanayaya Dhīmahi
gajesanaya balacandraya
Sri Ganeshaya dheemahi

ekadantaya vakratundaya
Gauri tanayaya Dhīmahi
gajesanaya balacandraya
Sri Ganeshaya Dhīmahi

Fairy rajaya gandhaya
Gandharva Gana bravery pranaime
dark anuragaya grandhaya
gitaya grandartha tanmaiye
about any
gunavate any
ganapataye any
book gitaya
book geyaya
grandhantaratmane
notch linaya gitasrayaya
notch band, particularly
Songwriter caritaya injury gavaraya
gandharvapikrpe
gayakadhina vigrahaya
Were pranayavate
Gauri stanandanaya
Gauri heart nandanaya
Gaura bhanu sukhaya
Gauri ganesvaraya
Gauri pranayaya
Gauri pravanaya
Gaura bhavaya Dhīmahi
O sahastraya
govardhanaya
privacy gopaya Dhīmahi
gunaditaya gunadhisaya
quality pravistaya dhimahi
ekadantaya vakratundaya
Gauri tanayaya Dhīmahi
gajesanaya balacandraya
Sri Ganeshaya dhimaha

ekadantaya vakratundaya
Gauri Tanayaya Dheemahi
Gajeshanaya Balachandraya
Sri Ganeshaya Dheemahi

Comments